1

Mekong Smart City, Dự án thành phố thông minh thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương mại nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án đô thị sáng tạo thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà cung cấp gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình với quy mô lên tới 7500 ha, tụ https://royalbookmarking.com/story13236120/mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-th%C3%A0nh-th%E1%BB%8B-th%C3%B4ng-minh-thu%E1%BB%99c-th%E1%BB%8B-x%C3%A3-t%C3%A2n-ch%C3%A2u-an-giang-v%C3%A0-huy%E1%BB%87n-h%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%B1-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p-s%E1%BA%BD-h%C3%ACnh-th%C3%A0nh-l%C3%AAn-1-h%E1%BB%87-sinh-th%C3%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-nghi%E1%BB%87p-nh%C3%A0-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t-ki%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-cho-%C4%90bscl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story